Crypto-Currency ‘Jouliette’ (sep 2017 tot sep 2018)


Jouliette stimuleert lokale productie van duurzame energie en versterkt daardoor de lokale economie. Het moedigt gebruikers van stroom en zonnepanelen aan om lokaal energie uit te wisselen, in plaats van overproductie van stroom aan het net te leveren. De creatie van Jouliette’s is eenvoudig, transparant en gebaseerd op een bestaand geautoriseerd meetproces. Middels blockchain technologie werden punten uitgedeeld onder de Ceuvel gemeenschap voor het slim omgaan met stroom en zonnepanelen. Die punten konden vervolgens onderling uitgewisseld worden.