Duurzaamheid


“De Ceuvel is een experiment waarin we duurzaamheid creatief, toegankelijk en leuk willen maken voor iedereen.”

Energie- en nutriëntenstromen op de Ceuvel

 

 

De Cleantech Playground is de milieutechnische omgeving van De Ceuvel. Het concept is ontwikkeld om alternatieve manieren te laten zien voor het omgaan met afval(stromen) binnen een kleinschalig gebied. De Cleantech Playground richt zich op het halen van de hoge duurzaamheidsambities van De Ceuvel, maar levert ook een educatieve en interactieve omgeving voor duurzaamheid. Er worden diverse kleinschalige technieken laten zien op het terrein om lokale kringlopen te kunnen sluiten. Zo laten we op een creatieve manier de waarde zien van afval materialen & nutriënten.

Je kan hier lezen over alle technieken op De Ceuvel. Onze ambitie is om onszelf, en de technieken continu aan te passen, te verbeteren en uit te breiden. Werken met nieuwe technische partners, onderzoeksinstituten, en gemeenten zal ons verder sturen naar een leerzame omgeving voor de nieuwe, circulaire stad.

Overzicht van duurzaamheid op de Ceuvel:image

Circulair Buiksloterham

De Ceuvel is gesitueerd in het oude industriegebied Buiksloterham en is een van de pioniers in de transformatie van deze vervuilde industriële zone naar een duurzame woonwijk. Metabolic was samen met de gemeente, projectontwikkelaars, Waternet en andere betrokkenen in BSH een van de initiatiefnemers tot het Manifest Circulair Buiksloterham dat door alle partijen is getekend.

Als gevolg van dit covenant worden in de omgeving rondom de Ceuvel op dit moment allerlei duurzame projecten gerealiseerd, waaronder vele zelfbouwkavels, duurzaam wonen op het water SchoonschipPEK Ecostroom en de Biogasraffinaderij van Waternet. Buiksloterham is hard op weg de duurzaamste wijk van Europa te worden en bij de Ceuvel zijn we erg trots in de voorhoede van deze ontwikkeling te zitten.

Artikel Citylab van The Atlantic (2016)
http://buiksloterham.nl/


image

Compost Toiletten

Door de vervuiling in de grond van De Ceuvel was het niet mogelijk om riolering aan te leggen. Daarom zijn alle kantoorboten voorzien van een droog composttoilet. De compost uit deze toiletten wordt in de tumbling composter achter Metabolic Lab verder verwerkt tot veilige compost.

Normale spoeltoiletten produceren veel afvalwater en hebben een rioolaansluiting nodig. Onze toiletten gebruiken geen water en produceren waardevolle compost, die we op termijn weer op De Ceuvel kunnen toepassen. Het hergebruiken van menselijk afval gaat gepaard met risico’s, daarom onderzoeken en meten we de kwaliteit van deze meststoffen eerst grondig op verschillende parameters zoals metalen, ziekteverwekkers en medicijnresten en wordt de meststof niet gebruikt voor voedselproductie.

* NB Het Café en de Crossboat zijn wel voorzien van conventionele spoeltoiletten


image

Warmtepompen

Iedere kantoorboot is voorzien van een lucht/lucht warmtepomp. Van de warme lucht die de boot verlaat wordt 60% van de warmte weer gebruikt voor binnen.

De warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht om dit binnen te circuleren in elke boot. Deze pomp werkt op stroom, waardoor er geen gasleiding nodig is voor de verwarming en de stroom duurzaam kan worden opgewekt, zoals door de zonnepanelen op de kantoren.


image

Helofytenfilters

Het afvalwater van de keukenspoelbakken van de kantoorboten worden per boot gezuiverd, door middel van het biofiltratiesystemen (helofytenfilters) die naast de boten staan.

Het systeem bestaat uit verschillende lagen. Zand, grind en schelpjes helpen om de grotere stukken uit het water te filteren, en een biologische laag met perliet en planten neemt organische stoffen als fosfor en nitraat op. Na zuivering wordt het water veilig in de bodem geïnfiltreerd.

*NB de wasbakken van de keuken van het Café zijn wel aangesloten ophet riool


image

Fytoremediatie

Net zoals veel grond in Buiksloterham is de grond van De Ceuvel erg vervuild. In ons geval met vooral PAK’s en zware metalen. Bij de gebruikelijke bodemsanering wordt dergelijke vervuilde grond tot een bepaalde diepte afgegraven en elders gestort. Daar wordt het vermengd met schone grond en vervolgens weer verspreid. In feite wordt hiermee het probleem alleen naar elders verplaatst. Op De Ceuvel willen we dit anders aanpakken: we zijn bezig om de vervuiling ter plekke te verminderen met behulp van planten, ook wel ‘fytoremediatie’ genoemd.

Tussen onze boten wordt de grond aangeplant en beheerd als een ‘Zuiverend Park’: een groene omgeving met een specifieke set van planten die de vervuiling opnemen, stabiliseren of afbreken. Om gezondheidsredenen, en om de planten te beschermen, is de steiger verhoogd over het park gebouwd. De planten helpen ons om het terrein straks schoner achter te laten dan we het kregen, terwijl we laten zien dat we het terrein prima kunnen gebruiken gedurende een natuurlijk herstel van de bodem.

Fytoremediatie wordt nog niet veel op kleinschalige, urbane gebieden praktisch toegepast. Het Zuiverend Park is onderdeel van de ‘Cleantech Playground’ van De Ceuvel: het doel is om gaandeweg onze kennis en ervaring met deze techniek te vergroten, de toepassing te verbeteren en dit vervolgens over te dragen aan een groter publiek. Mede daardoor is de keuze van planten, de wijze van de beplanting en het onderhoud voortdurend in ontwikkeling. Zo zijn van het oorspronkelijke plan van Delva Landscape Architects uit 2014 nu alleen nog de wilgen, populieren en enkele grassen over. Sinds 2016 beoordelen we wat er van nature opkomt op hun waarde voor de fytoremediatie, in combinatie met het inzaaien van planten waarvan bekend is dat ze de zware metalen opnemen die we hier op De Ceuvel in de grond hebben. Dit lijkt goed te werken.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief!

 Zin om mee te helpen en om meer te leren over fytoremediatie?
Het park wordt onderhouden door vrijwilligers van De Ceuvel en daarbuiten. Elke 3e woensdagmiddag van de maand hebben we een parkmiddag. Voor geïnteresseerden starten we om 13 uur met meer info over de fytoremediatie, om vervolgens van 13:30-16:30 met zijn allen gezellig aan de slag te gaan. Meld je aan via zuiverendpark@deceuvel.nl of kom eens langs de Ceuvel tijdens zo’n dag.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het Zuiverende Park

* indicates required
 


image

Zonnepanelen en de Jouliette

De Ceuvel is uitgerust met meer dan 150 fotovoltaïsche (PV) panelen die energie opwekken met behulp van de zon. De panelen zijn op de meerderheid van de boten geïnstalleerd en wekken gemiddeld 36.000 kWh per jaar op.

Dit is genoeg om de kantoren te voorzien van stroom voor de warmtepompen en deels voor de overige energiebehoefte van de kantoren. De rest van de stroom wordt geleverd door een groene energie leverancier.

Crypto-Currency 'Jouliette'
In September 2017 introduceerde Spectral Utilities (dochterbedrijf van Metabolic) een nieuwe crypto-currency op de Ceuvel, die niet geheel toevallig vernoemd is naar de Joule, de internationale eenheid van energie. De Jouliette gebruikt energie als startpunt van het denken. Het mijnen van bestaande digitale muntsoorten kost veel energie, maar de Jouliette zal met een nieuw systeem van waardering juist duurzame energie creëren.

Jouliette stimuleert lokale productie van duurzame energie en energietransitie en versterkt daardoor de lokale economie. Het moedigt gebruikers van stroom en zonnepanelen aan om lokaal energie uit te wisselen, in plaats van overproductie van stroom aan het net te leveren. De creatie van Jouliette's is eenvoudig, transparant en gebaseerd op een bestaand geautoriseerd meetproces. Middels blockchain technologie worden punten uitgedeeld onder de Ceuvel gemeenschap voor het slim omgaan met stroom en zonnenpanelen. Die punten kunnen vervolgens onderling uitgewisseld worden. Het doel is om vervolgens de hele buurt aan dit systeem mee te laten doen.


image

Struviet Reactor

Voedingsstoffen zoals fosfaat en stikstof zijn essentiële elementen voor planten om te groeien. De manier waarop we op dit moment stikstofgas uit de atmosfeer halen leidt tot grote veranderingen in de wereldwijde stikstofcyclus, en tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een uitputting van de wereldvoorraad fosfaat die uit de aarde wordt gewonnen.

Door het herwinnen van deze voedingsstoffen uit afvalstromen kun je deze kringloop sluiten op lokaal en stedelijk niveau. Op de Ceuvel onderzoeken we methoden voor het terugwinnen van nutriënten uit urine. Gescheiden urine wordt verzameld uit het mannenurinoir van Café de Ceuvel en Metabolic Lab en door middel van onze struviet reactor wordt de fosfaat hier uit herwonnen. Deze fosfaat kristallen worden gecombineerd met andere lokale nutriënten die als meststof dienen voor lokale voedselproductie in de groentekas.


image

De Biogasboot

Helaas hebben wij in februari 2019 na verschillende tegenslagen besloten het project Biogasboot stop te zetten

Lees meer over het waarom hiervan op:
https://deceuvel.nl/nl/project-biogasboot-gestopt/
 
-----------------------------------------
Oude tekst:
 
Café de Ceuvel is bezig de eerste Biogasboot ter wereld te bouwen! Deze boot kan organisch afval omzetten tot biogas waarop gekookt gaat worden in het restaurant. Dit is de volgende stap in de missie van broedplaats De Ceuvel om zoveel mogelijk afvalkringlopen lokaal te sluiten en zo bij te dragen aan een transitie naar een duurzame circulaire economie.
 
In de Biogasboot komt een biovergister die al het organisch afval van De Ceuvel omzet tot biogas om weer op te koken. Het digestaat dat overblijft is een rijke voedingsbodem voor planten en insecten. Het doel van de boot is om op lokatie de kringloop te sluiten en hiermee gasten en andere ondernemers te inspireren. 
 
Zoals de naam al doet vermoeden kan de Biogasboot ook varen. Ze zal in de toekomst langs festivals gaan om daar het organische afval in te zamelen en om te zetten tot gas en brandstof om zo aan een breed publiek te laten zien wat er allemaal mogelijk is met ons afval.
 

image

Upcycling

De Ceuvel is grotendeels gebouwd uit restmateriaal. Oude woonboten die anders naar de schroot gingen zijn upcycled tot creatieve, energie-efficiente kantoren, met tweedehandse materialen uit heel Nederland. En natuurlijk scheiden we ook al ons afval: glas, plastic, papier, gft, en rest.

Upcycling is een belangrijk onderdeel van onze filosofie, maar ook van de visuele esthetiek van de Ceuvel. De Logic Works werkplaats tegenover het Café maakt regelmatig nieuw ge-upcycled meubilair van oud industrieel metaal en hout, en bankjes van oude boten. 

http://www.logic.works/


image

Aquaponics Greenhouse

De groentekas op Metabolic Lab is een sleutelonderdeel voor het sluiten van de nutriëntenkringloop op De Ceuvel. De groentekas produceert groenten en kruiden voor Café de Ceuvel door middel van een aquaponics systeem met vissen en planten.

De stikstofrijke uitscheiding van de vissen worden door de planten afgebroken in nutriënten, en de planten leveren schoon water weer terug aan de vissen. Zo ontstaat een natuurlijke symbiose. De inputs voor het systeem bestaan alleen uit een beetje stroom om het water rond te pompen en verder uit natuurlijke nutriënten voor de vissen zoals wormen uit de compostbakken. In de toekomst zullen we ook gaan experimenteren met zeewier en insecten.