News


De Ceuvel opgenomen in educatief programma ‘Stadslab’ van Amsterdam Museum

Posted on

Het Cleantech Playground ontwerp van De Ceuvel is opgenomen in het educatief programma ‘Stadslab’ van Amsterdam Museum. Samen met Metabolic maakten we een kaart van de Ceuvel waarop alle energie en nutriënten flows overzichtelijk zijn gemaakt en deze kaart is te zien bij het onderdeel De Slimme Stad van Stadslab.

“In het Amsterdam Museum hebben leerlingen het voor het zeggen. Wat willen zij vertellen over de stad waarin zij wonen? Wat vinden zij van hun stad? Wat is kenmerkend voor hun buurt of wijk?

In het Stadslab onderzoeken we aan de hand van de collectie verschillende thema’s die betrekking hebben op onze stad: groene stad, verbonden stad, mensenstad, vrije stad, slimme stad en gezonde stad. De leerlingen bekijken in het museum het Amsterdam van toen, nu en straks. We gaan aan de slag met actieve werkvormen voor verschillende leeftijdsgroepen: tekenen, debatteren, ontwerpen en filosoferen. De resultaten presenteren we digitaal in het museum.”

Meer weten?
https://www.amsterdammuseum.nl/aanbod-basisonderwijs/stadslab