DenkTrip #6: Rendementsdenken


DenkTrip #6: Rendementsdenken

Rendementsdenken werd bij de crisis van 2008 wereldwijd onderwerp van gesprek en werd geassocieerd met eigen gewin, graaien en ineenstorting van een systeem. In Nederland werd het begrip bij de Maagdenhuisbezetting vorig jaar veelvuldig bediscussieerd. Studenten claimden dat winst en rendement het doel van de Universiteiten waren geworden, in plaats van kennisoverdracht en persoonlijke groei.

Toch lijken we het allemaal in bepaalde mate rendements te denken. De leerling die cijfers haalt. De psycholoog die werkt in de geboden hoeveelheid behandelingen. De politie die targets haalt, de verpleger die targets haalt, de manager die targets haalt. De wetenschapper….Iedereen eigenlijk, behalve misschien de kunstenaar op een berg.

De klacht naar het rendementsdenken is dat het het doel opzich voorbijstreeft. Daar waar het eigenlijk om gaat zijn we vergeten, is weggestreept tegen andere belangen, en lijkt vooral moeilijk te meten. Het makkelijk meetbare, bijvoorbeeld het cijfer van studenten, wordt het doel bij rendementsdenkers. Wat allerlei consequenties met zich meebrengt. Je meet iets en je handelt daarnaar, maar je weet dat dat wat je meet niet alles is wat er is. Misschien moet je ook andere variabelen meten. En dan, om nog beter te kunnen meten, ook de variabeldragers verplichten om deze te meten variabelen goed in het zicht bij zich te dragen. En dus een consequentie hangen aan de variabeldragers die deze meetbare variabelen verborgen houden. En dus……

2 februari willen we rendementsdenken onderzoeken in een socratisch gesprek. Waar kijken we naar als we het doen? En waar kijken we vooral niet naar? Meet je je interne drijfveren af aan externe variabelen? En hoe het met je gaat? Kunnen we aan dit denken ontkomen? En moeten we dat willen? Rendement is toch een prima doel?

Inloop 18:30. Om 19:00 beginnen we.
Bijdrage voor onkosten: 5 euro + 1,22 euro ticketservice.
Meld je aan via de link (bovenaan deze pagina!)

————————–————————–————————–————

Het Socratisch gesprek is een gezamelijke dialoog in plaats van een discussie waarin ervaringen worden gedeeld en onderzocht. De kaders van de gespreksmethode scheppen een speelruimte waarin gedachten en woorden vrij kunnen bewegen. De methode kent een aantal basisregels die duidelijk zullen worden tijdens de avond. Iedereen is welkom om mee te doen, en voorkennis is niet vereist!

Het Zwevende Been organiseert samen met socratisch gespreksbegeleiders Meret Muntinga en Naomi Kloosterboer de Socratische gesprekken reeks ‘Leren Leven’ op het terrein van Café de Ceuvel en Metabolic Lab. In deze reeks gaan we vijf avonden het gesprek aan om via de persoonlijke ervaring te komen tot abstracte ideeën. Aan de hand van onderwerpen die schuren, prikkelen of ons zelfs schaamrood op de kaken brengen, gaan we op zoek naar inzichten voor een begripvoller leven. Ons doel is om de pretentie van kennis te overwinnen om plaats te maken voor onderzoek.

Elke avond concentreren we ons op een thema. De vraag die bij dat thema hoort dient als het startpunt van het onderzoek. We zijn niet op zoek naar pasklare antwoorden, wel naar op ervaring gestoelde inzichten.

Het (resterende) programma ziet er als volgt uit:

DenkTrip #7
Single zijn
6 april 2017

DenkTrip #8
1 juni 2017
Zelfbeeld & Sociale media

We zien jullie graag!

Veel groeten, Maud

2 February 2016

5 euro + 1,22 euro ticketservice

Metabolic Lab

starts: 19:00

ends: 21:30