CANCELLED – Op weg naar uitsterving (en wat er aan te doen)


CANCELLED – Op weg naar uitsterving (en wat er aan te doen)

DE LEZING
Je bent uitgenodigd om de lezing ‘Opweg naar uitsterving en wat er aan te doen’ bij te wonen.

Een praatje over de realiteit van de klimaatcrisis en milieuvernietiging, gegeven door mensen betrokken bij Extinction Rebellion. We zullen een aantal recentere wetenschappelijke feiten en cijfers afgaan en uitleggen wat dit betekent voor de planeet, mensen en ons land. We zullen het hebben over wat hier aan gedaan kan worden en je de kans geven om iets te doen!

Extinction Rebellion is een geweldloze sociale beweging en is internationaal actief. Het doel van de Nederlandse tak is om de overheid eerlijk te laten zijn over de immense gevolgen van de klimaatcrisis en ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen, doen wat nodig is om biodiversiteitsverlies onmiddelijk te stoppen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen naar netto nul in 2025, en burgers laat beslissen over een rechtvaardige transitie door een Burgerberaad op te richten dat een leidende rol speelt in de besluitvorming. Zie ook de website: https://extinctionrebellion.nl/.

TAAL
Deze lezing wordt in het Nederlands gegeven. Er zijn ook Engelse lezingen, zie hiervoor de Facebook pagina:
https://www.facebook.com/pg/XRAmsterdam/events/?ref=page_internal


27 March 2020

Gratis

Metabolic Lab

starts: 19:00

ends: 20:30