WORKSHOP “MEER, voor mensen met minder kansen”


WORKSHOP “MEER, voor mensen met minder kansen”

Als je te maken krijg met een chronische aandoening zoals een lichamelijke beperking of psychische problematiek, dan verlies je iets van je onbevangenheid en dat kan je kwetsbaar maken. In deze workshop word duidelijk welke  kwetsbaarheden er zijn en waar juist (extra) ontwikkelingsmogelijkheden zijn.
 
De gegeven informatie is ter introductie voor een cursus voor ouders en verzorgende waar dieper op alle facetten word ingegaan waardoor je met meer bewustzijn je keuzes kan maken.
 
Agenda
20:00 – 20:45 Presentatie met interactie
20:45 – 21:00 Pauze
21:00 – 21:30 Beantwoorden vragen
 
Daarnaast bieden wij voor de betrokkenen zelf een intensieve training aan waar ze de vaardigheden leren om bewust te worden van hun eigen mogelijkheden en daardoor bewustere keuzes kunnen maken. Met de opgedane kennis en vaardigheden worden ze ook assertiever om weerstand te kunnen bieden aan professionals van verschillende aan elkaar gelieerde instituties.
 
Meer informatie: www.jouwidentiteit.org

1 September 2021

Gratis, inclusief koffie of thee

De Galerie

starts: 20:00

ends: 21:30