Ceuvel-Volharding Podcast – 2021


MET DE VOORMALIGE EIGENAAR VAN SCHEEPSWERF CEUVEL-VOLHARDING

januari 2018

“De Ceuvel is uniek voor deze streek, afomstig van de lucht- en zeevaart, en dat moet je bewaren” Zegt voormalig scheepswerf eigenaar Lousis Pietersen van de Ceuvel-Volharding. Zo als de naam doet verwachten, doorstond zijn werf lang de teloorgang van de scheepsbouw in Amsterdam-Noord, inmiddels is het een circulaire broedplaats en drinkt meneer Pietersen daar nog steeds graag een drankje. Maar nu dreigt de scheepshelling en zijn oude werf helemaal te verdwijnen en opgeslokt te worden door wel honderd meter hogen torenflats. Wat vindt de eigenzinnige 98-of 99 jarige oud scheepswerfeigenaar hiervan? Luister nu naar het verhaal van Meneer Pietersen en de Ceuvel. 

DOOR MAARTJE JOOSTEN VAN AUDIOCOLLECTIEF ANOMALIE
Audiocollectief Anomalie maakt geëngageerd audioverhalen,- en portretten. Verhalen over levens die zich afspelen op plekken die vaak onderbelicht blijven. Verhalen die schuren, die tegendraads zijn en die afwijken. Geluiden die een onregelmatigheid laten horen van het gangbare, ook wel de anomalie.

Website AudioCollectief Anomalie
https://audiocollectiefanomalie.weebly.com/

Insta AudioCollectief Anomalie
https://www.instagram.com/audiocollectiefanomalie/