Winnaar Arie Keppler Prijs – 2014


PRIJS VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT IN NOORD-HOLLAND

november 2014

Arie Keppler (1876–1941) was een idealist op het gebied van volkshuisvesting en van 1915 tot 1937 directeur van de Gemeentelijke Woningdienst Amsterdam. Onder zijn leiding werden in Amsterdam meer dan 30.000 woningen voor arbeiders gebouwd. Eens per twee jaar reikt de Stichting Welstandszorg Noord-Holland de Arie Keppler Prijs uit. De prijs wordt toegekend aan initiatiefnemers van een - uit oogpunt van architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit, monumentenzorg, stedenbouw of ruimtelijke ordening - voorbeeldig werk.

"Hier is een geniale truc uitgehaald om een zwaar vervuild terrein nieuw leven in te blazen", zo stelt de jury. "De Ceuvel is meer dan een bottom-up-project; de ontwerper heeft de regie genomen om een heel geraffineerde stedenbouwkundige strategie neer te zetten".