WINNAAR DUTCH DESIGN AWARD FRAME PUBLIC AWARD – 2014


EEN VERWEZENLIJKTE UTOPIE

oktober 2014

Vervuilde grond op het terrein van een voormalige scheepswerf wordt gezuiverd door de aanleg van een tuin. Daarin worden oude woonboten geplaatst, die ieder naar eigen wens kan opknappen. Na tien jaar wordt de grond schoner opgeleverd.

"De Ceuvel wekt de indruk van een utopie die daadwerkelijk verwezenlijkt is. Betaalbare accommodaties en huisvesting reinigen niet alleen het terrein, maar leggen ook een stevig fundament in de vorm van een betrokken gemeenschap. Sterk aan het project is dat het vanuit een gemeenschap is ontstaan én ontwikkeld. Er zijn slechts randvoorwaarden geschetst waarbinnen organisaties en partijen een eigen plan kunnen ontplooien."