Privacy- en cookieverklaring De Ceuvel


Privacy- en cookieverklaring De Ceuvel

 De Ceuvel vindt jouw privacy belangrijk en verwerkt daarom slechts persoonsgegevens indien dit op een wettelijke en transparante wijze gebeurt. Dit betekent onder andere dat wij ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wat betekent dat wij:

 • Duidelijk vermelden aan jou welke gegevens wij verwerken.
 • Alleen gegevens verzamelen die nodig zijn om onze gerechtvaardigde doelen te verwezenlijken.
 • Niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is.
 • Redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gegevens niet onjuist zijn.
 • Bewaartermijnen in acht nemen en hierna de gegevens wissen.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw gegevens te beschermen.
 • Jouw rechten, te vinden in artikel 7 van deze privacy- en cookieverklaring, respecteren.

In deze privacy- en cookieverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens De Ceuvel verwerkt van jou, waarom De Ceuvel dit doet en wat jouw rechten in dit verband zijn.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens aan De Ceuvel te verstrekken. De Ceuvel zal er alles aan doen om de verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Indien dit redelijkerwijs niet van De Ceuvel verlangd kan worden, kan jouw weigering om persoonsgegevens te verstrekken er mogelijk toe leiden dat onze rechtsverhouding niet tot stand kan komen of voort kan duren.

 1. Wie zijn wij?

De Ceuvel is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Café de Ceuvel Coöperatie U.A. en Vereniging de Ceuvel
Korte Papaverweg 4
1032 KB
Amsterdam

KvK 65269616/56029799

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacy- en cookieverklaring of de verwerking van jouw gegevens, kun je op de volgende manieren contact opnemen met ons:

E-mail: info@deceuvel.nl

Telefoon: 020 229 6210

 1. De gegevens die wij verzamelen 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? De Ceuvel verzamelt jouw gegevens omdat de dienstverlening anders niet verstrekt kan worden. Wij verwerken bijvoorbeeld jouw gegevens, om een overeenkomst aan te gaan en je op de hoogte te houden van een verandering in onze dienstverlening of producten. Sommige door De Ceuvel verzamelde persoonsgegevens (zoals bankgegevens) worden administratief verwerkt, bijvoorbeeld met als doel het opstellen van een factuur of offerte. Er kan ook een wettelijke plicht op ons rusten om gegevens te verwerken. 

Reserveringen restaurant

 Op deze website kun je online een tafel reserveren. Hiervoor vragen wij aan jou hoeveel mensen er precies komen, op welke dag je wilt reserveren en het tijdstip. Omdat we jouw reservering willen vastleggen en je eventueel willen kunnen contacteren, vragen we jou je naam, telefoonnummer, e-mail en eventueel een bedrijfsnaam aan ons te verstrekken. Ook wanneer je op een andere manier bij ons reserveert, verwerken wij de hiervoor genoemde persoonsgegevens om jouw reservering te verwerken en je hierover te informeren. 

 Nieuwsbrief

Je kan je aanmelden voor onze nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van onze producten en diensten. Hiervoor dien je jouw e-mailadres in te vullen. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. De inschrijving voor onze nieuwsbrief gebeurt via de externe partij MailChimp als jij je inschrijft via onze website, via de externe partij Stager wanneer je een ticket koopt via de app of middels een schriftelijke inschrijflijst.

 Solliciteren

 Wanneer je bij ons solliciteert, verwerken wij NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, informatie voortvloeiend uit jouw sollicitatiebrief/cv en nadere informatie met betrekking tot de vacature.

Rondleidingen en educatie

 Wij verzorgen bij De Ceuvel ook rondleidingen en educatieve programma’s. Om dit te kunnen aanbieden, hebben wij een aantal gegevens van jou nodig, zoals in ieder geval jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. 

 Bootverhuur, zaalverhuur en evenementen

 Wij bieden de mogelijkheid om als kunstenaar of creatieveling bij ons een bureau te huren, waarvoor wij een aantal gegevens van jou opvragen om deze dienst te kunnen leveren. Daarnaast is het mogelijk om bij ons (of in samenwerking met ons) een (privé) evenement te organiseren. Wanneer jij een zaal wilt huren, verwerken wij jouw naam, e-mail (privé en zakelijk) en bedrijfsgegevens van het bedrijf namens wie jij de zaal huurt. Voor de verkoop van tickets maken wij gebruik van Stager. Indien je een kaartje aanschaft, verzamelt Stager namens ons een aantal gegevens van jou, zodat jij een ticket kunt aanschaffen en hierover op de hoogte kan worden gehouden (bijvoorbeeld in het geval dat het evenement wordt geannuleerd).

Contact

Wanneer jij contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, social media, per post of telefonisch, verwerken wij jouw gegevens om te kunnen reageren op jouw bericht.

Persverzoek

Voor het afhandelen en verwerken van persverzoeken, verzamelen wij mogelijk jouw naam, e-mail, functie en gegevens van het bedrijf waar jij voor werkt/vertegenwoordigt.

Onze website

 Wij maken gebruik van analytische en retargeting diensten. Door het gebruik van cookies en pixels, kunnen wij onze website analyseren en verbeteren. In sommige gevallen wordt het gebruik van cookies beschouwd als de verwerking van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In artikel 8 van deze privacy- en cookieverklaring kun je hier meer over lezen.

Op deze website vind je social media-buttons van Twitter, Facebook, YouTube, Tumblr en mogelijk andere links naar websites van derden. Het privacyreglement van het specifieke platform is op deze link/button van toepassing en niet deze privacy- en cookieverklaring. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met jouw gegevens omgaan. Je kan hier lezen hoe deze platformen omgaan met jouw privacy:

 1. Op welke gronden verwerkt De Ceuvel jouw gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalt dat iedere verwerking van persoonsgegevens gebaseerd dient te zijn op een rechtvaardigingsgrond. De Ceuvel verwerkt jouw gegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden:

 • Indien jij toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld wanneer jij je inschrijft voor de nieuwsbrief), kun je deze te allen tijde weer intrekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Indien je gebruik wenst te maken van onze diensten zijn jouw persoonsgegevens nodig om dit te verwezenlijken.
 • Een gerechtvaardigd belang. De Ceuvel kan een gerechtvaardigd belang hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld vanwege marketingdoeleinden. Hierbij wegen wij altijd ons eigen belang af tegen de belangen van de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Daarnaast worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking.
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting. 
 1. Duur gegevensopslag

 Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen zoals omschreven onder artikel 2 te verwezenlijken. Uiteraard kan De Ceuvel persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen. Wij hanteren in ieder geval de volgende bewaartermijnen:

 • gegevens van sollicitanten worden in principe binnen 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure vernietigd wanneer je niet voor De Ceuvel gaat werken.
 • gegevens die zijn verzameld om jou onze nieuwsbrief te kunnen sturen, worden verwijderd zodra jij op ‘afmelden’ klikt.
 • betalingsgegevens worden 7 jaar bewaard.
 1. Doorgifte gegevens aan derden

De Ceuvel verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of om te voldoen aan een (wettelijke) verplichting. De Ceuvel maakt onder meer gebruik van de volgende diensten van derden, waaronder onze verwerkers waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten:

 • Stager
 • Boekhouder voor de financiële administratie
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten

Met (sub)verwerkers sluiten wij een (verwerkers)overeenkomst. Hierin wordt vastgelegd dat jouw gegevens alleen worden gebruikt voor het beoogde doel/overeenkomst en dat de gegevens na de opdracht door de (sub)verwerker worden vernietigd. Waar mogelijk maken wij gebruik van verwerkers die gevestigd zijn binnen de EER. De Ceuvel ziet erop toe dat gegevens alleen worden doorgegeven aan ontvangers buiten de EER die gevestigd zijn in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

 1. Beveiliging

De Ceuvel neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en zorgt voor  een passend beveiligingsniveau. Wij evalueren en actualiseren regelmatig de door ons genomen beveiligingsmaatregelen.

 1. Jouw rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een aantal belangrijke rechten die jij kunt uitoefenen.

Dit zijn jouw rechten:

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht geeft je meer controle over jouw eigen persoonsgegevens. Jij hebt namelijk het recht jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare én machineleesbare vorm van De Ceuvel te verkrijgen.
 • Het recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Hiermee kun je een kopie van de persoonsgegevens die De Ceuvel van jou verwerkt, opvragen.
 • Het recht op rectificatie en wissing van jouw persoonsgegevens. Je kunt De Ceuvel verzoeken om jouw (onjuiste) persoonsgegevens te rectificeren of te laten verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. In sommige gevallen heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt De Ceuvel verzoeken jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken, omdat jij hiertegen bezwaar hebt. Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zal De Ceuvel jouw verzoek tot stopzetting van dit gebruik altijd honoreren.
 • Het recht jouw toestemming in te trekken.

Indien je gebruik wenst te maken van jouw rechten, kun je een e-mail sturen naar info@deceuvel.nl of telefonisch of schriftelijk contact opnemen.

 1. Cookies 

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en die jouw browser vervolgens opslaat op jouw computer of mobiele apparaat. Door het plaatsen van de cookie kan de website jouw acties of voorkeuren in de loop van de tijd “onthouden”. Sommige cookies worden door deze website geplaatst, terwijl andere door derden worden geplaatst. De Ceuvel heeft geen volledige controle over de cookies die deze derde partijen gebruiken, dus wij adviseren je om de privacy- en cookieverklaringen van deze derde partijen te lezen.

Door gebruik te maken van cookies, zorgen we ervoor dat deze website naar behoren functioneert, zodat je een optimale gebruikerservaring krijgt. Ook kunnen wij zo beter begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en wat we kunnen doen om deze website te verbeteren.

Op deze website worden de volgende cookies gebruikt: 

Noodzakelijke cookies.

 Deze website gebruikt strikt noodzakelijke cookies die essentieel zijn voor de werking van de site, zoals de cookie OptanonConsent en PHPSESSID. We maken gebruik van MailChimp, welke een aantal noodzakelijke cookies op onze website plaatst.

 Analytische cookies.

Google Analytics. Wij hebben MailChimp geïntegreerd met Google Analytics. Door gebruik te maken van deze service kunnen wij het verkeer op onze website volgen. Google Analytics verzamelt first-party cookies, gegevens over het apparaat/browser, IP-adres en on-site/app-activiteiten voor het meten en rapporteren van statistieken over gebruikersinteracties op de websites en/of apps die Google Analytics gebruiken. Deze cookies zijn _ga, _gat, _gid en worden maximaal twee jaar bewaard. Als je hier meer over wilt weten, kan je de privacyverklaring van Google Analytics lezen.

Advertentie cookies

Facebook pixel. Wij maken gebruik van pixels die wij inzetten voor advertentiedoeleinden. Zo kunnen wij aan jou relevante advertenties tonen en het resultaat daarvan vervolgens  meten en gebruiken (‘retargeting’). Wij vragen jou altijd om toestemming, voordat wij deze pixel plaatsen. Deze cookies zijn  _fbp en fr en worden maximaal een jaar bewaard.

De meeste browsers ondersteunen cookies, maar je kan jouw browser instellen om cookies te weigeren en je kan daarnaast cookies verwijderen wanneer jij maar wilt. Meestal kan dit worden gedaan via de  ‘voorkeuren’ van jouw browser. De ‘help’-sectie van een browser kan je naar de juiste plek leiden waar je de cookies kunt uitschakelen. Wanneer jij cookies wilt beperken, weigeren of verwijderen, kan je mogelijk niet alle functies van deze website gebruiken en jouw gebruikservaring kan beperkt zijn.

Meer informatie over het gebruik van cookies kun je vinden op de website van de Consumentenbond. Mocht je toch nog vragen of opmerkingen hebben over het gebruik van cookies, neem dan contact op via info@deceuvel.nl.

 1. Klacht indienen

Natuurlijk helpen we je graag verder indien jij vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw gegevens. Je kan daarnaast bij de Autoriteit Persoonsgegevens desgewenst een klacht indienen tegen De Ceuvel met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Klik hier om een klacht in te dienen.

 1. Wijziging Privacy- en cookieverklaring

 Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 juni, 2019. Wij kunnen  wijzigingen aanbrengen in deze privacy- en cookieverklaring op elk gewenst moment.