Compost Toiletten


Normale spoeltoiletten produceren veel afvalwater en hebben een rioolaansluiting nodig. Onze toiletten gebruiken geen water en produceren waardevolle compost, die we op termijn weer op De Ceuvel gebruiken om de zuiverende beplanting mee aan te laten sterken. Het hergebruiken van menselijk afval gaat gepaard met risico’s, daarom onderzoeken en meten we de kwaliteit van deze meststoffen eerst grondig op verschillende parameters zoals metalen, ziekteverwekkers en medicijnresten en wordt de meststof niet gebruikt voor voedselproductie.

* NB Door het veelvoudige gebruik zijn het Café en de Crossboat voorzien van conventionele spoeltoiletten.