Luchtkwaliteitmeter


Luchtkwaliteit staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Door wetenschappelijk onderzoek is vast komen te staan dat samenstelling van de lucht van grote invloed is op alle organismen die leven, zowel door het opnemen van stoffen uit de lucht als in de invloed van de samenstelling van de lucht op het klimaat. 

Op veel plaatsen in Nederland wordt de samenstelling van de lucht en met name de vervuiling al gemeten. Er bestaat echter veel onduidelijkheid over deze vervuiling en ook de interpretatie van de metingen. Deze berekeningen verschillen namelijk nogal per belangengroep.

Om een meer inzichtelijk beeld te geven van de metingen is SOOPS een luchtmeetproject begonnen. Hierbij is de samenwerking met de GGD en het RIVM gezocht, omdat deze instanties reeds een groot aantal meetpunten hebben. In de eerste opzet is gekozen voor het in beeld brengen van de situatie in Amsterdam-Noord. Na het selecteren van een geschikte leverancier en het ijken van de meetstations, zijn er een aantal geplaatst.

De resultaten van de metingen worden weergegeven op de web site nox.soops.nl. Hier is ook zichtbaar welke gegevens er gemeten worden. Behalve temperatuur, wind en windrichting, luchtvochtigheid, worden de volgende gassen en vervuilingen gemeten: CO2, SO2, CO, NO2, O3, NO, NH3 en fijnstof PM2,5 en PM10.