Zuivel


Daarnaast stoot de productie van havermelk 80% minder broeikasgassen uit. Daarom hebben we ervoor gekozen om volledig over te stappen op havermelk. 

Wil je toch zuivelproducten thuis of in jouw café gebruiken? Dan is wat ons betreft dit het beste alternatief:  Vlak buiten de ring boven Amsterdam in het karakteristieke dorpje Zunderdorp ligt ‘Zorgboerderij Ons Verlangen’.

Hier worden niet alleen met heel veel liefde biologische melkkoeien, schapen, paarden, kippen, geiten, konijnen en varkens gehouden, maar wordt er tevens zorg geboden aan mensen met een beperking die er als hulpboer aan de slag kunnen.

Voor meer informatie zie: zorgboerderijonsverlangen.nl/zuivel