Village Pump (showcase)


Metabolic Lab vangt regenwater op voor de VillagePump 500. Deze techniek kan 500 liter gezuiverd drinkwater per uur leveren. Door meervoudige filtratie verwijdert de VillagePump pathogene bacteriën uit het toevoerwater en verlaagt hierdoor de kans op ziekten. De technologie werkt ook met andere waterbronnen, zoals vijvers, meren en rivieren. Bezoekers kunnen de VillagePump uitproberen op De Ceuvel, nabij Metabolic Lab.

*De Village Pump dient als showcase en is geen bron van drinkwater voor De Ceuvel.