News


Zuiverende Park en beheerder Anke Wijnja krijgen internationale belangstelling

Posted on

OVER HET ZUIVERENDE PARK
We hebben ons vanaf het begin voorgenomen om de vervuilde bodem van De Ceuvel schoner terug te geven dan we haar hebben gekregen. Dat reinigen doen we sàmen met planten, via een techniek die fytoremediatie heet. Bij traditionele bodemsanering wordt vervuilde grond tot een bepaalde diepte afgegraven en elders gestort. Daar wordt het vermengd met schone grond en vervolgens weer verspreid. Het probleem wordt hiermee eigenlijk dus verplaatst. Met fytoremediatie kan je bij bepaalde vervuiling de grond saneren op de plek zelf, middels planten en goed onderhoud.

BRATISLAVA EN DE TOLHUISTUIN
Doordat wij hiermee al meerdere jaren experimenteren, groeit de belangstelling voor ons ‘Zuiverende Park’. Anke Wijnja, de beheerder van het park, gaat op 21 oktober naar Bratislava om de kennis uit te wisselen met studenten en experts. Daarnaast werken we inmiddels nauw samen met de Universiteit van Wageningen om tot een landelijke database te komen. Op 3 november is hiervoor een workshop ‘Clean & Green’ in de Tolhuistuin.

En tot slot heeft Anke meegewerkt aan de documentaire ‘Boom in Amsterdam’– waarin ze vertelt over de samenwerking met de bomen en planten in de zuivering van de grond. 24 oktober gaat deze in première in de Tolhuistuin en jij kan er bij zijn! Gratis kaarten zijn te reserveren via https://tolhuistuin.nl/evenementen/boom-in-amsterdam.