Zoöp De Ceuvel


Sorry, this entry is only available in Nederlands.

Vereniging De Ceuvel is een Zoöp* geworden! Vanaf nu zijn we een organisatie waarin wij mensen samenwerken met ‘anders-dan-menselijk’ leven. Dus we nemen mèt de planten, dieren en elementen om ons heen beslissingen over wat we doen en laten. *(Zoë is Grieks voor ‘leven’, en coöp voor samenwerking). Als Zoöp dragen we zo bij aan ecologische ‘regeneratie’: met onze acties willen we de gezondheid van soortengemeenschappen in onze omgeving ondersteunen en verbeteren. Het liefst zowel in de grond, als in het water, op het land en in de lucht. Lees meer over de Zoöp De Ceuvel.

Als Zoöp doen we dit door een Spreker voor de Levenden op te nemen in onze organisatie,
als adviseur en ecologisch raadgever bij belangrijke beslissingen. Deze Spreker voor de Levenden vertegenwoordigt het anders-dan-menselijke leven. Naar beste vermogen zal deze Spreker helpen om de belangen van het anders-dan-menselijke leven te vertalen naar wat we wel en niet zouden moeten doen. Het spreekt voor zich dat zo iemand veel kennis heeft van de ecologie, het gedrag van dieren en dergelijke.

Onze Spreker van de Levenden is Thijs de Zeeuw – van onder andere Ambassade van de Noordzee en het nieuwe leeuwenverblijf in Artis. Samen met hem gaan we in kaart brengen wie er eigenlijk allemaal nog meer leeft (groeit, zwemt, loopt, vliegt) op De Ceuvel en wat deze wezens ons kunnen vertellen. Door het jaar
heen zullen we hen waar mogelijk ondersteunen zodat we stapje voor stapje steeds meer werkelijk samen leven met het leven om ons heen. Als Zoöp staan we niet alleen: Samen met andere Zoöps werken we aan de transformatie van onze economie naar een regeneratief (herstellend) mens-inclusief ecosysteem, een
netwerk van uitwisseling van materie, energie en betekenis dat alle wezens voedt. (Dit is een vrije vertaling van het Zoöp Manifest dat we ondertekenden)

Tijdens de feestelijke opening van De Ceuvel als Zoöp hebben kinderen onder begeleiding van de Kabaalmakers een videoverslag gemaakt. Zie hier het resultaat.

Meer weten over Zoöps? Hier vind je meer informatie:
Website
https://zoop.earth

Zoöp in de pers (selectie)

Nieuwsbrief De Brauw Blackstone Westbroek
https://www.debrauw.com/articles/het-nieuwe-instituut-launches-innovative-zo%C3%B6p-governance-
model-for-ecological-regeneration

Trouw

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/van-eend-tot-alg-in-een-zooperatie-krijgen-alle-levende-
organismen-een-stem~b7ac5f0c/
 
Woord van de week
https://ivdnt.org/actueel/woorden-van-de-week/nieuw-woord-van-de-week/zooperatie/

Prijs Design Trienale Milaan
https://artdaily.com/news/148180/Dutch-pavilion-at-the-23rd-Triennale-Milano-International-Exhibition–
winner-of-the-Golden-Bee-Award#.Y1u6sFLP2D

Zoöp themanummer De Gids november 2022
https://www.de-gids.nl/artikelen/zoop

 

 

 

Zoöp Manifest
Wij zijn een Zoöp – een organisatie waarin mensen samenwerken met anders-dan-menselijk-leven.
Als Zoöp dragen we bij aan ecologische regeneratie. In al onze acties willen we de
gezondheid van soortengemeenschappen ondersteunen in de grond, in het water, op het land en in de lucht.
Als Zoöp verankeren we dit principe in onze praktijk door een Spreker voor de Levenden op
te nemen in onze organisatie als adviseur en ecologisch raadgever.
De Spreker voor de Levenden treedt op als vertegenwoordiger van het anders-dan-
menselijke leven in de operationele sfeer van onze organisatie. Naar beste vermogen zal de
Spreker helpen om de belangen van het anders-dan-menselijke leven te vertalen naar wat
we wel en niet zouden moeten doen.
Als Zoöp volgen we de Zoönomische Jaarcyclus en voeren we interventies uit in onze Zoöp
en haar omgeving die onze ecologische integriteit bevorderen.
Zoöp staat voor Zoöperatie: samenwerking met zoë – (Grieks voor ‘leven’) Samen met
andere Zoöps werken we aan de transformatie van onze economie naar een regeneratief
mens-inclusief ecosysteem, een netwerk van uitwisseling van materie, energie en betekenis
dat alle lichamen in hun bestaan voorziet.