De Biogasboot – 2016 t/m 2019


Sorry, this entry is only available in Dutch.

DE EERSTE BIOGASBOOT TER WERELD

september 2016

De Biogasboot zet organisch afval om in biogas waar op gekookt kan worden in het restaurant van Café De Ceuvel. Dit was de volgende stap in de missie van broedplaats De Ceuvel om zoveel mogelijk afvalkringlopen te sluiten en zo bij te dragen aan een transitie naar een duurzame circulaire economie.

Over de jaren is er heel hard gewerkt aan de realisatie van de Biogasboot, en dankzij de hulp van vele vrijwilligers, het Café de Ceuvel team en verschillende partners zijn we heel ver gekomen. Een oude woonboot is omgebouwd tot dekschuit, asfalt is herbruikt, en er is een prachtige vergistingsinstallatie gebouwd.

Waar we tegenaan liepen was dat als we de vergunning voor deze vergistingsinstallatie wilden krijgen, wij officieel een vergistingsbedrijf zouden moeten worden. Dit zou qua regelgeving verstrekkende gevolgen hebben voor de rest van De Ceuvel. Daarom hebben is het project in 2018 op pauze gezet, ook al was de installatie technisch gereed.

Helaas is op 2 januari 2019 wegens een defecte pomp die het regenwater weg hoorde te pompen de boot omgeslagen. De boot zelf is uit het water gehaald, maar de schade aan de boot en de installatie, in combinatie met het feit dat het realiseren van de vergunning nog steeds heel uitdagend blijft, heeft ons er toe doen besluiten dat het voor De Ceuvel het einde van project Biogasboot is.

Dit was natuurlijk behoorlijk slikken. Niemand gooit graag de handdoek in de ring van een project waar zoveel tijd, geld, werk en liefde in heeft gezeten. Wij troosten ons met de wetenschap dat er een aantal hele mooie zaken uit het project zijn gekomen. Zo heeft de Biogasboot gediend als inspiratie voor het Nieuwe Sanitatie project in Buiksloterham. Hierbij gaat Waternet met een drijvende biovergister lokaal rioolwater opwaarderen tot nutriënten en energie. Ook is er een onderzoekstraject uitgekomen met de HvA waar de beste mogelijkheden voor het hergebruik van organische reststromen in de stad worden onderzocht. 

We willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan dit project: en het bijzonder al onze vrijwiligers, Metabolic, ENKI-energy, A46K, BAM, Woodies at Berlin, Stichting DOEN, Triodos Foundation, Gemeente Amsterdam en natuurlijk de crowdfunders.